HZ Solutions image

HZ solutions is onderdeel geworden van de Alcomex Groep

Op 25 april 2018 heeft er een belangrijke overdracht plaatsgevonden. De aandelen van HZ solutions B.V. zijn overgedragen aan Alcomex Holding B.V.. De heren drs. Conrad Hietink en drs. Jelle van Vliet zijn statutair directeuren geworden van HZ solutions B.V. De aandeelhouders van Alcomex Holding zijn de heer Hietink, de heer Van Vliet en Nordian Capital.

 

 

Dat er een overdracht zou gaan plaatsvinden in de komende jaren lag min of meer voor de hand, omdat er geen opvolger is binnen mijn familie en ik, na 18 jaar uitbouwen van HZ solutions tot wat het nu is, de verantwoordelijkheid graag overdraag voor een verdere expansie en internationalisering.

Het is mijn voorkeur geweest het bedrijf over te laten nemen door een internationaal opererend verenbedrijf dat complementair is aan HZ solutions, waardoor er een sterke combinatie ontstaat met meerwaarde en zekerheid voor medewerkers, klanten en leveranciers. De combinatie van Alcomex en HZ solutions is sterk omdat beide bedrijven elkaar zeer goed aanvullen met betrekking tot productiekennis en de product markt combinaties waarin zij actief zijn.

HZ solutions zal, als volledig zelfstandige onderneming binnen de Alcomex groep, een mooie toekomst tegemoet gaan, met instandhouding van organisatie, locatie en naam.

De heren Conrad Hietink en Jelle van Vliet ken ik nu enige tijd en ik ben ervan overtuigd dat zij aan HZ solutions op een goede wijze leiding zullen geven met respect voor alle relaties en alles wat tot heden is gerealiseerd. Zelf blijf ik nog tot november van dit jaar als adviseur van het management en de directie, Conrad en Jelle, betrokken bij HZ solutions om zo de overdracht goed en degelijk te laten verlopen en een goede basis te leggen om HZ solutions verder uit te bouwen.

Hoewel dit voor mij geen afscheidsbrief is wil ik wel een woord van dank uitspreken naar iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van HZ solutions.

Vanzelfsprekend wil ik niet onvermeld laten dat HZ solutions is opgebouwd dankzij de inzet en hulp van medewerkers, klanten, leveranciers en overige zakenrelaties. Daarbij wil ik de ingrijpende verbouwing van vorig jaar speciaal noemen, waar de medewerkers van HZ solutions zich van hun beste kant hebben laten zien.

Ik wil nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor die betrokkenheid.
Vanzelfsprekend wens ik Conrad en Jelle heel veel succes toe bij hun nieuwe uitdaging en zal hen hierbij van harte ondersteunen. Meer informatie over Alcomex is te vinden op www.alcomex.nl.

Ruud Wiskerke